تولید پکیج های مصرفی فیزیوتراپی | لوازم مصرفی فیزیوتراپی
تولید پکیج های مصرفی فیزیوتراپی   در علم پزشکی رعایت اصول بهداشتی در تمامی مراحل درمان یکی از ضروریات میباشد. به همین دلیل در تمامی مراحل درمان فیزیوتراپی نیز رعایت اصول بهداشتی و استفاده از لوازم شخصی پاکیزه لازم و ضروری میباشد . پکیج های مصرفی فیزیوتراپی شامل پد یا الکترود ، مل ...
فروش ویژه پایان سال
فروش ویژه پکیجهای مصرفی فیزیوتراپی و پد های فیزیوتراپی به زودی آغاز خواهد شد.           ...